PARKANONKOULUKAMPUS KAARNA

Tervetuloa

Parkanon koulukampuksen sivuille

Parkanon koulukampushankkeen käynnistämisen syynä olivat sisäilmaongelmat, ja uuden kampushankkeen keskiössä ovat terveelliset, toimivat ja hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Kaupunginhallitus on 8.2.2016 päättänyt valmistella hankintaa elinkaarimallilla, johon suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kuuluu pitkä ylläpitosopimus. Rakennuttamiseen liittyy myös Tekes-projekti Biopohjaisuutta ja bittejä,  josta löytyy lisätietoa omalta sivultaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11. Lemminkäinen Talo Oy:n 15,4 milj. euron tarjouksen, joka oli laatupisteiltään selkeästi paras ja myös hinnaltaan edullisin. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Koulukampuksen bruttoala on päärakennuksen osalta n. 8000 m² ja hyötyala 6270 m². Uutta ajattelua kampuksessa edustavat puoliavoimet oppimisympäristöt, joilla tarkoitetaan perinteisen suljetun tilan sekä avoimen ja erilaisilla siirrettävillä kalusteilla ja verhoilla rajattavan tilan yhdistelmää. Uudenlaiset oppimistilat tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Myös tieto- ja viestintätekniikka on modernia: käyttöön tulee esimerkiksi siirreltävää laitteistoa, paljon latauspisteitä sekä langattomat kuvan- ja äänen siirtomahdollisuudet. Koulukampukseen saadaan myös 300-paikkainen auditorio, jonka näyttämö ja katsomo toimivat päivät oppimistiloina. Lisäksi rakennetaan liikuntasali, jossa on 200 katsojapaikkaa. Näiden tilojen avulla koulukampuksesta tulee monitoimitalo, joka täyttyy toiminnasta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kaksikerroksisen kampusrakennuksen tiloihin sijoittuvat ala- ja yläkoulu sekä lukio, eli siellä oppii yhteensä noin 700 oppilasta. Uudet tilat on tarkoitus saada käyttöön elokuussa 2019.

Kilpailullinen

neuvottelumenettely

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka ratkaisun perusteella menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa.

Elinkaarimalli

Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankintatapaa, jossa palveluntuottaja vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta erikseen sovittavan ajan.
Kuvia tulevasta kampuksesta Lisätietoa Lisätietoa Lisätietoa Lisätietoa
 © Parkanon kaupunki Lisätietoja: projektipäällikkö Juha Anttila, p. 044-7865618, email. juha.anttila(at)parkano.fi
PARKANONKOULUKAMPUS KAARNA

Tervetuloa

Parkanon koulukampuksen

sivuille

Parkanon koulukampushankkeen käynnistämisen syynä olivat sisäilmaongelmat, ja uuden kampushankkeen keskiössä ovat terveelliset, toimivat ja hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Kaupunginhallitus on 8.2.2016 päättänyt valmistella hankintaa elinkaarimallilla, johon suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kuuluu pitkä ylläpitosopimus. Rakennuttamiseen liittyy myös Tekes-projekti Biopohjaisuutta ja bittejä,  josta löytyy lisätietoa omalta sivultaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11. Lemminkäinen Talo Oy:n 15,4 milj. euron tarjouksen, joka oli laatupisteiltään selkeästi paras ja myös hinnaltaan edullisin. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Koulukampuksen bruttoala on päärakennuksen osalta n. 8000 m² ja hyötyala 6270 m². Uutta ajattelua kampuksessa edustavat puoliavoimet oppimisympäristöt, joilla tarkoitetaan perinteisen suljetun tilan sekä avoimen ja erilaisilla siirrettävillä kalusteilla ja verhoilla rajattavan tilan yhdistelmää. Uudenlaiset oppimistilat tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Myös tieto- ja viestintätekniikka on modernia: käyttöön tulee esimerkiksi siirreltävää laitteistoa, paljon latauspisteitä sekä langattomat kuvan- ja äänen siirtomahdollisuudet. Koulukampukseen saadaan myös 300-paikkainen auditorio, jonka näyttämö ja katsomo toimivat päivät oppimistiloina. Lisäksi rakennetaan liikuntasali, jossa on 200 katsojapaikkaa. Näiden tilojen avulla koulukampuksesta tulee monitoimitalo, joka täyttyy toiminnasta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kaksikerroksisen kampusrakennuksen tiloihin sijoittuvat ala- ja yläkoulu sekä lukio, eli siellä oppii yhteensä noin 700 oppilasta. Uudet tilat on tarkoitus saada käyttöön elokuussa 2019.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka ratkaisun perusteella menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa.

Elinkaarimalli

Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankintatapaa, jossa palveluntuottaja vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta erikseen sovittavan ajan.
Lisätietoja: projektipäällikkö Juha Anttila p. 044-7865618, juha.anttila (at)parkano.fi